เชิญร่วมกิจกรรม

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต อายุวัฒนมลคล
"พระเทพมงคลวิเทศ"

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 9.00น. - 15.00น.
- ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป
- พิธีสรงน้ำพระเทพมงคลวิเทศ กำหนดการ

ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่งแด่ พระครูเกษมศาสนวิเทศ
(ประทีป เขมปทีโป)

วัดไทยแอลเอประสบความสูญเสียครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่ง เมื่อท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ (ประทีป เขมปทีโป) รองเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส หรือที่ศิษยานุศิษย์เรียกขานด้วย ความเคารพว่า “หลวงตาประทีป” ได้ถึงแก่ มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. หลังจากที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่ เดือนมีนาคม และครั้งสุดท้ายเข้าพักฟื้นที่ Panorama Garden Nursing Home & Rehabitation Center เมืองแวนนายส์ เป็นเวลาแรมเดือน สุดท้ายท่านมรณภาพด้วยอาการอันสงบ สิริรวมอายุได้ 84 ปี

ประวัติวัดไทย

 

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิส..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 671-0884
fax:(818) 997-2826

Email: watthaila@gmail.com