เชิญร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

- 08.00 น. เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

- 09.00 น ตักบาตรรอบอุโบสถร่วมกับสถานกงศุลไทย (โปรดมาก่อนเวลา)

เข้าพรรษานี้ ขอเชิญทุกท่านร่วม

- ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังเทศน์มหาชาติ
- ทุกวันเวลา 9:00 น. เป็นต้นไปร่วมเจริญสมาธิภาวนาที่กุฏิกรรมฐาน
- ทุกวันเสาร์ 21:00 น. เป็นต้นไป ร่วมเจริญสมาธิภาวนาที่อุโบสถ

ประวัติวัดไทยลอสแองเจลิส

 

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิส..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 671-0884
fax:(818) 997-2826

Email: watthaila@gmail.com