กิจกรรมวัดไทยลอสแองเจลิส

1. ขอเชิญผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาบาลี เพราะคณะนี้ทางวัดได้เปิดสอนภาษาบาลีทุกเย็นวันเสาร์ โดยพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต เปรียญธรรม 9 ประโยค ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ ใต้ถุนอุโบสถศาลา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต 818-287-1086

 

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave
North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 671-0884
Fax:(818) 997-2826

Email: promjso@wat-thaila.com