ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave
                  North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 736-1514
Fax:(818) 997-2826

E-mail: promjso@wat-thaila.com