ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 736-1514
fax:(818) 997-2826

Email: promjso@wat-thaila.com