สนับสนุนวัด

บริจาคสนับสนุนกิจกรรมของวัด เขียนเช็คสั่งจ่าย Wat Thai of Los Angeles. แล้วส่งมาที่

Wat Thai of Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave
North Hollywood, CA 91605
(818) 780-4200

ทางวัดจะส่งใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษีให้กลับไป หรือบริจาคด้วยเงินสด และบัตรเครดิตได้ที่วัดโดยตรง อนุโมทนา สาธุบุญ

วัดไทยแอลเอได้ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่ มีความประสงค์จะติดต่อไปได้ตามนี้ครับ
บนอุโบสถศาลา (818) 780-4200
สำนักงาน (818) 736-1514
ห้องครัววัดไทยฯ (818) 588-5934
ห้องธุระการโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย (818) 468-8410

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave
North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 736-1514
E-mail: info@watthai.com